İEU Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon

İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İEU Çocuk Üniversitesi), 0-18 yaş arası çocukların çok yönlü gelişimlerini, iyi oluşlarını, evrensel farkındalıklarını ve yaşam becerilerini desteklemeyi, içinde bulunduğumuz dijital çağa ilişkin farkındalıklarını artırarak çevreyle uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.
İEU Çocuk Üniversitesi ebeveynler, eğitimciler ve üniversite öğrencileri ile birlikte, eleştirel, bilimsel ve yaratıcı düşünebilen, bilişsel ve psikolojik esneklik gösterebilen, yaparak – yaşayarak öğrenen bireylerin yetişmesinde etkili olan oyun temelli destekleyici öğrenme ortamlarının oluşturulmasını hedeflemektedir.

Vizyon

İEU Çocuk Üniversitesi’nin vizyonu, tüm çocukların kendilerini değerli hissettiği,  haklarına eriştiği ve potansiyellerini geliştirdikleri bir ortam yaratmaktır.