YÖNETİM KURULU

      

 

 

 

 

Öğr. Gör. Ezgi ORAL BOZKURTOĞLU
İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği ana bilim dalında lisans eğitimi aldı. İstanbul’da üç yıl boyunca özel gereksinimi olan çocuklara bireysel ve grup eğitimleri verdi. Ardından İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında öğretim görevliliği ve program başkanlığı görevlerini yürüttü. Engelsiz Üniversiteler Platformunda görev aldı. Özel gereksinimi olan (özgül öğrenme bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk ve zihinsel yetersizlik) bireylerle çalışmalarına devam etti. 2017 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği alanında “60-72 Aylık Çocuklar İçin Özgül Öğrenme Bozukluğu Tarama Ölçeğinin Geliştirilmesi” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Çocuk tiyatroları yazıp sergiledi. Bilim eğitimi ile müzik, drama gibi çocuk ve sanat konularına ilgi duymakta bu alanlarda çalışmalar yapmaktadır.  2015 yılından beri de İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.  İzmir Ekonomi Üniversitesi Engelli Destek Birimi’nde koordinatör yardımcılığı ve İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.
Öğr. Gör. S. Yasemin ÖZGÜN
2010 yılında Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında lisans derecesini tamamladı. 2010-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul ve Ortaokul kurumlarında okul psikolojik danışmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programında öğrenim görmeye devam etmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Engelli Destek Birimi koordinatörü ve İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkez müdür yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.
Uzm. Psk. Ayşe ÖZGENER
Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Ayşe Özgener 1976’da İzmir’de doğdu. 1994 yılında Özel İzmir Amerikan Lisesi’ni, 1998’de Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği formasyonunu tamamlayarak “Nöropsikolojik testler ve çocuklarda oyun terapisi eğitimleri” sertifikası aldı. 2013 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans programından mezun oldu. Öncelikli çalışma alanları; ergen, aile, aile-içi, kişilerarası ilişki ve iletişim sorunları, çağdaş psikoterapötik süreçler, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, çocuk ve kadın hakları, eğitim psikolojisi ve engelli bireyler psikolojisidir. Özgener insana ve hayata dair mesleki yazılar yazmaya devam etmektedir. “Uçak Dolusu Zihinler” adlı kitabı 2016, “Sonra Konuşuruz” adlı kitabı 2019 yılında yayımlanmıştır. Edebiyata, dil ve felsefeye özel bir ilgi duyan Ayşe Özgener, evli ve iki çocuk annesidir. İzmir’de kurucusu olduğu “Bir Danışmanlık Merkezi”nde çalışmalarını sürdürmektedir.
Prof. Dr. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Yüksek Lisansını, 1997 yılında Sanatta Yeterliğini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2002 yılında Doçent, 2008 yılında profesör unvanı aldı. Prof. Nuray Yılmaz ile birlikte Basit Yapılı Dokuma Örgüler Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, Dokuma Kumaş Sözlüğü, Cilt:1, Cilt:2, İzmir 2007 kitaplarını yazdı. J.Bronowski and B.Mazlish’in Leonardo’dan Hegel’e Batı Düşünce Tarihi kitabını çevirdi. Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları adlı kitabı Dokuz Eylül yayınlarından 2004 yılında, Mungan Kavram Yayınevi’nden 2015 yılında çıktı. Prof. Ender Yazgan Bulgun ve Yrd. Doç. F.D.Himam ile birlikte Türkiye Baskı Desenleri Tarihi: Sümerbank Örneği 1956-2001 kitabı yine aynı yıl yayınlandı. Kadına karşı şiddete dikkat çektiği Jovita Sakalauskaite ile birlikte gerçekleştirdiği Tılsımlı Gömlekler: Korku ve Çaresizliğin Yadsınması adlı kişisel sergisi Kaunas, Vilnius, Alanya, İzmir ve Bursa’da açıldı. Yine aynı sanatçı ile birlikte gerçekleştirdiği “Eternal Cycle:Appear, Regenerate, Disappear” adlı sergi Vilnius, İzmir ve Montevideo’da sergilendi. Bu çalışma Montevideo/Uruguay’da düzenlenen 7. Uluslararası Çağdaş Tekstil Sanatları Bienali’nde “Onur” ödülüne layık görüldü. 2015 yılında İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2016 yılında Aydın Arkeoloji Müzesi, 2017 yılında Bursa Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi ve 2018 yılında Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan “Bir Ulusu Giydirmek:1956-2000 Yılları Arası Sümerbank Desenleri Sergisi”’nin küratörlüğünü Dilek Himam Er ve Jörn Fröhlich ile birlikte üstlendi. 2013 yılında Lefkoşa Naci Talat Vakfı’nda açılan Kıbrıs Masalları:Düşsel Kadınlara Giysiler adlı serginin küratörlüğünü yaptı. Bunların yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış kitap bölümleri, makale ve bildirileri, çok sayıda katıldığı karma ve ortak sergileri bulunmaktadır. 2011 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.
Doç. Dr. Evrim ÜSTÜNLÜOĞLU
Lisans derecesini 1983 ylında İngilizce Öğretmenliği alanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden, yüksek lisansını 1992 yılında aynı alanda Bilkent Üniversitesi MATEFL programından, Doktora derecesini 1998 yılında Marmara Üniversitesi’nden almıştır. 2018 Aralık ayında Doçentliğini Eğitim Bilimleri, program geliştirme alanında almaya hak kazanmıştır. 2004 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışmaktadır. 2004-2018 yılları arasında Yabancı Diller Yüksek Okulu müdürü olarak görev yapmış; şu anda öğretim üyesi olarak araştırma ve çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal/uluslaraarası dergilerde makaleleri yer alan Evrim Üstünlüoğlu’nun akademik ilgi alanları öğretim yöntemleri, program geliştirme, öğretmen eğitimi ve kalite çalışmalarıdır.